Sunday, 9 December 2012

Lembaran Kerja Huruf Vokal Dan Konsonan

Contoh Lembaran kerja Huruf Vokal dan Konsonan. Cara-Cara... 1. Guru perlu menyebut lima huruf vokal dan murid menulis huruf vokal yang disebut oleh guru. 2. Guru juga perlu menyebut sepuluh sahaja huruf konsonan dan murid menulis huruf tersebut. Selamat berjaya.... Lembaran Kerja Huruf Vokal & Konsonan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Guru Prasekolah telah didedahkan dengan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Guru Prasekolah perlu melaksanakan Kurikulum tersebut dalam merancang Rancangan Pengajaran Harian dan melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan