Sunday, 9 December 2012

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Guru Prasekolah telah didedahkan dengan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Guru Prasekolah perlu melaksanakan Kurikulum tersebut dalam merancang Rancangan Pengajaran Harian dan melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan